Obchodní podmínky pro příjem a prodej zboží.

17.05.2012 15:39

Příjem zboží do komisního prodeje probíhá vždy v pracovní dobu. Příjem mimo pracovní dobu je nutné předem domluvit na telefoním čísle +420607836821.

- Zboží přijímáme pouze v dobrém technickém stavu.

- Pro přijetí zboží do komisního prodeje požadujeme od prodávajícího předložení platného občanského průkazu.

- Cenu stanovuje náš personál po domluvě s Vámi. Je ve Vašem i našem zájmu stanovit cenu tak, aby zboží bylo finančně zajímavé a rychle prodejné.

- Provize z prodejní ceny zboží je 20 % minimálně však 100 Kč.

- Zboží přijímáme do komisního prodeje maximálně na dobu 6 měsíců, po 30 dnech, když se neprodá, vyzveme Vás ke snížení ceny a zboží bude nabízeno                        dalších 30 dnů. Pokud se neprodá do 6 měsíců, bude Vám vráceno. V takovém případě účtujeme manipulační poplatek 100 Kč. Vpřípade, že si zboží po uplinutí šesti měsíční doby nevyzvednete do 7 dnů, bude Vám za každý další den naúčtováno skladné ve výší 10 Kč., pokud skladné dosáhne výše prodáváného zboží, bude bazarem odkoupeno a z těchto prostředků bude uhrazena částka za uskladnění zboží.

- Peníze za prodané zboží vyplácíme pouze v provozních hodinách

- Nabízíme 100 % nasazení při prodeji Vašeho zboží včetně jeho prezentace na našem internetovém portálu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a učinnosti okamžikem jejich zveřejnění.